Online консултация - разговор

Online консултация - разговор

Тази консултация е едночасов онлайн разговор, в който ще получите препоръките ми за индивидуален хранителен режим, така също в случай че преценя за необходимо ще Ви дам и други насоки за здравословен живот. Не са включени никакви писмени инструкции от моя страна по време или след консултацията (вкл. и такива, отнасящи се до препоръчаната Ви в хода на разговора ни индивидуална програма на хранене). Възможните варианти за пакетни услуги може да видите в програмите ми на "Online консултации" . Последваща поява на въпроси, нужда от уточнения, нови казуси за дискусия, др. изисква да си запишете отново час за консултация или да си изберете пакетна програма. Така, ако в хода на online разговора ни или до 1-2 дни след него решите, че е по-удачно да проведете един от вариантите на програмите ми, ще преминем към избраната от Вас чрез доплащане към сумата от 50лв., която сте внесли за консултацията-разговор, при което от пакета ще отпадне стъпката на едночасовата online връзка.

Важно: В случай, че имате здравословни проблеми, моля да вземете под внимание, че 1-часов разговор не е достатъчен да Ви разпитам за всяко заболяване, след което за обичайните Ви хранителни навици, въз основа на което впоследствие да Ви дам напътствия за промяна. За това са подходящи другите форми на консултация или 2-часов разговор!

 

Цена:

70лв. за едночасов онлайн разговор

140лв. за двучасов онлайн разговор

Винаги интервюто ми започва с подробен разпит по системи за наличие на оплаквания сега или в миналото, последван от такъв, при който да се запозная с хранителния ви режим, навици и стил на живот. Моля, добре да предцените здравословното си състояние, когато избирате продължителността на консултацията - разговор.

Консултациите се провеждат:

1/ В ден и час, предварително уточнени и потвърдени 

  • посредством съобщение на електронната поща: info@tanyagrandeva.com, или
  • на мобилен телефон: 0888 531 530

Телефонът е активен в работните дни от понеделник до петък, от 10ч. до 17ч.

Моля Ви, да вземете предвид, че по време на консултации, докато работя с пациент, не отговарям на телефонни повиквания. Това е с цел коректност и пълноценно оползотворяване на определеното за консултация време на всеки един от Вас.

2/ Записването на съответния час за он-лайн консултация става валидно в графика ми, само след като подадете он-лайн заявка, попълвайки данните във формуляра в края на избрания от Вас вариант за консулт, и след като получа потвърждение, че сте реализирали плащането на посочената сума за консултацията.

Консултацията е с максимална продължителност един, съответно два (според избрания вариант), астрономически час/ ~а. Започва точно в часа, който предварително взаимно сме договорили като удобен за двете страни. Моля да вземете предвид, че закъснение от Ваша страна се отразява в намаляване времето Ви на среща с д-р Грандева и консултът приключва един, или съответно два, час/ ~а след първоначално уговореното начало, при заплащане целия размер на посочената такса. Това цели коректност към организираното и отделено лично време на всеки следващ пациент, както и на лекаря-консултант.

В случай че:

* анулирате консултацията до 3 работни дни предварително - възстановява Ви се пълния размер на цената за консултацията, като таксите за банкови преводи са за Ваша сметка;

* анулирате консултацията до 1-2 работни дни предварително - възстановява Ви се 50% от размера на цената за консултацията, като таксите за банкови преводи са за Ваша сметка;

* анулирате консултацията в рамките на деня, за който предварително взаимно сме договорили да се проведе - не Ви се възстановява никаква част от цената на консултацията.

Поредността на стъпките до online срещата ни е:

1. Да подадете в сайта Вашата заявка за Online-консултация разговор.

2. Да заплатите консултацията по банков път, като ползвате предоставените тук данни на сметката за превод.

3. Ще Ви изпратя съобщение на посочения от Вас адрес на ел.поща, когато получа потвърждение, че желаната от Вас консултация е заплатена.

4. Да договорим взаимно удобен ден и час за Online-разговор.

N.B. Дейността на д-р Таня Грандева е регистрирана през март'2016 година в Комисията за Защита на Личните Данни.

 
"Гранд Прикс Здраве" ЕООД, с управител Таня Грандева
Банка ДСК
Номер по IBAN : BG82STSA93001527393691 BGN
Плащане на основание: Консултация

    Благодаря Ви за желанието на проведете консултация с мен.

    Радвам се, че сте човек отговорен и с грижа за здравето.

    Бъдете успешен и усмихнат, удовлетворен и доволен от себе си днес, утре, всеки ден.

    Пожелавам Ви Здраве, Радост, Благоденствие.