Възможност да съдействам на:

  • Начало »
  • Възможност да съдействам на:

За кого е предназначен

виртуалният информационно – консултативен кабинет

на д-р Таня Грандева

Мога да съдействам, ако сте човек, който:

*Търси  знание в областта на здравословното хранене, с единствената идея да има информация.

*Иска да узнае правилния начина на хранене, защото осъзнава, че това е основополагаща стъпка в прилагането на лична грижа за здравето.

*Се чувства объркан от океана информация по темата за здравословно хранене и от множеството различни, често дори противоположни течения.

*Има деца и осъзнава, че личният пример като начин на живот, на хранене е с водещо въздействие върху тях.

*Иска да се грижи за здравето на децата и близките си и осъзнава, че „храната, с която се храним може да бъде лек, но също така може да бъде отрова“.

*Иска да стане вегетарианец, веган, суровоядец. С радост ще Ви предоставя информация как да станете здравословно хранещ се човек.

*Има дете, което е направило личен избор да бъде вегетарианец, а Вие сте в ролята на родител, който се страхува, че такъв начин на хранене ще се отрази неблагоприятно на сина или дъщеря Ви. Добре дошъл сте тук. С голяма радост и вътрешна своя удовлетвореност ще Ви предоставя информация как да подкрепите своето дете в избора му и как да му съдействате да бъде от здравословно хранещите се вегетарианци.

*Иска да зачене своето дете, да изживее бременността и периода на кърмене в здравословно хранене, защото има ясното съзнание, че така осигурява предопределения от него начален старт в здраве на рожбата си.

*Иска бременност в здравословно вегетарианско хранене и отглеждане на дете вегетарианец.

Винаги се радвам да срещна човек като Вас, който е осъзнал, че:

*Храненето има влияние върху здравето.

*Начинът на хранене е личен избор и дело.

*Начинът на хранене е една от изявите на проявена лична отговорност за индивидуалното здраве.

*Грижата за индивидуалното здраве е и грижа за здравето на Природата, на Земята, на Цялото.

*С промяната на своето хранене към изконното за човека, правите важна стъпка по "Пътя на завръщане в Хармонията Човек - Природа", както и в своя път на Здрав Дух в здраво тяло.

Не мога да Ви бъда полезна, ако сте човек, който:

*Желае да получи препоръките ми, но няма да ги приложи акуратно.

*Смята, че животът му е плод единствено на въздействието на околните и обкръжаващата го среда, а сам той няма никаква роля в това, което му се случва.

Ще си позволя да се ползвам от фразата на Уилям Купър "Неведоми са Пътищата Господни"...Така че, възможно е да помогна и на Вас. Да Ви вдъхновя за различен, неподозиран, дори нетърсен и от самия Вас начин на живот. Да пробудя във Вас осъзнаване, че имате място, роля и постоянно правите избор за това как живеете. Може би и Вас ще вдъхновя да пожелаете да се грижите природосъобразно за себе си, да бъдете отговорен човек, който с радост сам поддържа чист здравния си картон и вече е забравил времето, когато е недоволствал от доктора и медицинското "му" досие с диагнози.