Повече в "Искрено и Лично"

Повече в "Искрено и Лично"

  • Начало »
  • Повече в "Искрено и Лично"

Предоставям тази страница на Вас. Нека историята в "Повече в 'Искрено и Лично' с д-р Таня Грандева" е Вашето изживяване с мен - от материалите ми в "Блог", от срещите ни в "Лекции и Обучения" и като цяло от споделеността ни в "Училището за Здраве" и в авторския ми проект "ЗДРАВЕ и РАДОСТ с д-р Таня Грандева", чиито врати съм разтворила за Вас. Ще се радвам, ако направите избора да съпреживеем Пътя на Завръщане в Хармонията Човек - Природа. Тогава, това наше пътешествие заедно, ще изпълни със съдържанието си настоящата страница. Думата "повече" в тази рубрика я виждам като следствие от общата ни история и от процеса на развитие на няколко спътника в единение, наместо по-дълго и обстойно повествование за един индивид, в случая за д-р Грандева.

Благодаря Ви, че ще впишете името си в този наш разказ на сбъдване на ЗДРАВИЯ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО.