Общи условията за ползване на сайта

  • Начало »
  • Общи условията за ползване на сайта

Общи условията за ползване на сайта: http://dr.tanyagrandeva.com

* Всички текстове, поместени в различните категории в сайта, са авторско право на д-р Таня Грандева и “Гранд Прикс Здраве“ ЕООД.

* Материалите, поместени в категория „Блог“, са споделената с потребителя на сайта опитност на д-р Таня Грандева - теоретична и практическа такава, от професионалната дейност като лекар, посветил се на здравословния начин на живот, в частност – на хранене, както и от индивидуалния опит на лично прилагане на отделните практики и методи.

* Сайтът не е създаден с идея да бъдат помествани коментари, които целят изказване на съгласие или несъгласие с публикуваната информация; водене на дискусия (chat опция не е организирана); поставяне на въпроси от потребителя към автора под някоя от темите и други подобни.

* Д-р Таня Грандева е автор на този сайт доброволно и има желание да даде на потребителя ползотворна за здравето му информация.

* Д-р Грандева създава този сайт като виртуално поле, изпълнено с хармония. Тук не са желани  недобронамерени, гневни и изразяващи недоволство взаимоотношения и белези на такива.

* Потребителят доброволно ползва сайта и се запознава с поместената в него информация.

* Потребителят следва доброволно да напусне виртуалното пространство на сайта, в случай че информацията поместена тук не е в хармония с разбиранията му.

* Ако потребителят на сайта самоволно реши да приложи практика, описана в материал от категория „Блог“, без да проведе индивидуална консултация с автора на текстовете и специалист в областта на здравословното хранене д-р Таня Грандева, то той сам носи лична отговорност за съответните последици (изразени в ползотворното или в неблагоприятното въздействие на съответната практика).

* Д-р Таня Грандева няма отношение и не носи отговорност в случаите на ползване и/или прилагане на информацията от трети лица, предадена им от потребител на сайта частично и/или с някакви изменения в съдържанието.

* Д-р Таня Грандева не носи отговорност в случаи на ползване на сайта от непълнолетни лица.