Консултации в кабинет

 

Консултации в кабинет :

1. Консултация за здравословно хранене при здрав човек

Консултацията е с времетраене около и до 1 час.

Съветвам Ви да си осигурите нужното за водене на записки, отнасящи се до препоръките, които ще Ви дам по време на срещата ни.

Цена: 70лв.

Тази консултация е едночасов разговор, в който ще получите препоръките ми за индивидуален хранителен режим, така също в случай че преценя за необходимо ще Ви дам и други насоки за здравословен живот. Не са включени никакви писмени инструкции от моя страна по време или след консултацията (вкл. и такива, отнасящи се до препоръчаната Ви в хода на разговора ни индивидуална програма на хранене). Възможните варианти за пакетни услуги може да видите в програмите ми на "Online консултации" . Последваща поява на въпроси, нужда от уточнения, нови казуси за дискусия, др. изисква да си запишете отново час за консултация или да си изберете пакетна програма. Така, ако в хода на срещата ни или до 1-2 дни след нея решите, че е по-удачно да проведете един от вариантите на програмите ми, ще преминем към избраната от Вас чрез доплащане към сумата от 70лв., която вече сте платили за консултацията-разговор, при което от пакета ще отпадне стъпката на едночасовата online връзка.

В кабинета ми целенасочено няма кантар за измерване на теглото, както и друг вид мед.апаратура. Вашето тегло и всички други здравословни показатели, които могат да бъдат измервани със съвременните технологични средства, са ваша отговорност и работа. Намирам това за част от реализирането на идеята, на която съм се посветила - изграждането на нова култура по съхраняване и поддържане на здраве, в която моята отговорност и работа е да ви дам насоките, останалото е за вас. 

Важно: Моля да имате предвид, че дори да считате себе си за здрав човек и да сте заявили този вариант на консултация, винаги започвам разговора с въпроси, отнасящи се до здравословното ви състояние. В случай, че имате здравословен проблем (~и), моля да вземете под внимание, че 1-часов разговор не е достатъчен да Ви снема анамнеза и да Ви разпитам за всяко заболяване, след което за обичайните Ви хранителни навици и стил на живот, въз основа на което впоследствие да Ви дам напътствия за промяна. Практиката ми показва, че за това е нужно време от ~2 часа и съответно е подходящо да заявите:

2. Консултация при наличие на здравословни проблеми:

Консултацията е с времетраене около и до 2 часа.

Съветвам Ви да си осигурите нужното за водене на записки, отнасящи се до препоръките, които ще Ви дам по време на срещата ни. Написаното във вариант 1 за консултация е валидно и тук.

Цена: 140лв.  

В случай че разговорът се вмести в:

* 60 минути - цената е 70 лв., 

* 90 минути - цената е 100 лв.

Консултациите се провеждат вторник и четвъртък, 

                                             от 10ч. до 17ч.

* В ден и час, предварително уточнени между Вас и мен:

  • посредством съобщение по електронната поща, или
  • на мобилен телефон: 0888 531 530

Телефонът е активен от понеделник до петък (с изключение на общо установените неработни празнични дни), в часовете от 10ч. до 17ч.

Моля Ви, да вземете предвид, че по време на консултации, докато работя с пациент, не отговарям на телефонни повиквания. Това е с цел коректност и пълноценно оползотворяване на определеното за консултация време на всеки един от Вас.

Консултацията е с максимална продължителност един или съответно два астрономически часа. Започва точно в часа, който предварително взаимно сме договорили като удобен за двете страни. Моля да вземете предвид, че закъснение от Ваша страна се отразява в намаляване времето Ви на среща с д-р Грандева и консултът приключва един час/ два часа след първоначално уговореното начало, при заплащане целия размер на посочената такса. Това цели коректност към организираното и отделено лично време от страна на всеки следващ пациент, както и на лекаря-консултант.

* В кабинет с адрес: ул."Бачо Киро"1, ет.2, град Варна,

                                    помещава се в "АИППМП по дентална медицина - Д-р Мария Шаранкова"

                               /Уточнение: На номер 1 от ул."Бачо Киро" се разполага новата ъглова офис сграда, в която се намира и фирма TaxBack-Varna. Сградата е точно зад "островчето" с офиса, в който се продават карти за градския транспорт. Влизате във входа на тази сграда, приземният етаж се води като ет.1, откъдето може да се качите на асансьора вдясно от охраната или да изкачите един етаж по стълбището, до което води вратата вляво от раб.плот на охранителите./

 

N.B. Дейността на д-р Таня Грандева е регистрирана през март'2016 година в Комисията за Защита на Личните Данни.