Лекции и Обучения

Лекции и Обучения

еднодневни или няколкодневни, теоретични и практически 

1. Изнасяне на беседа като лектор в различни формати (семинари, конференции, др.) по теми, свързани с Промоция и Превенция на Здравето посредством Здравословен Начин на Хранене.

Цена: по договаряне 

2. Обучения в областта на здравословното хранене и начин на живот в обществени и частни работни учреждения, инициирани от ръководните и отговорните за здравето на персонала органи с цел Промоция и Превенция на Здравето на Своите Служители.

Предлагаме за частни и обществени организации "Ден на здравето" и "Здравен тиймбилдинг", информация за които ще видите - ТУК

3. Обучения в областта на здравословното хранене и начин на живот в частни и обществени детски и младежки учебни заведения (детски градини, училища, детски и младежки образователни центрове, полувисши и висши учебни заведения), както и по покана на Правителствени организации или НПО, работещи с деца или в областта на детското здраве, които организират инициативи по Промоция и Превенция на Здравето на Децата и Младежта.

Цена: по договаряне

4. Обучения в областта на здравословното хранене и начин на живот, при покана от учреждения, служби, организации, др., които организират промоция и превенция на здравето за хора, желаещи да създадат семейство, при планувана бременност, както и за бременни жени.

Цена: по договаряне

5. Обучение ( практически показано и теоретично разяснено в рамките на един ден, в няколко поредни дни или един път седмично в хода на няколкоседмичен курс) по приготвяне на здравословна храна на място в домашната кухня на клиента поръчител.

Цена: по договаряне