Общи условия за ползване УСЛУГИТЕ В САЙТА

  • Начало »
  • Общи условия за ползване УСЛУГИТЕ В САЙТА

Общи условията за ползване "Услуги"-те на сайта:  http://dr.tanyagrandeva.com

* В категорията „Услуги“ на сайта са описани на достъпен за разбиране език  всички услуги, които д-р Таня Грандева предлага на потребителя / може да ги видите и сега  тук /.

* Изборът да се ползва от дадена услуга на д-р Таня Грандева е приложен лично и доброволно от потребителя.

* Заявка за всяка една от предлаганите услуги може да бъде направена само от пълнолетни лица.

* Консултация за изготвяне на програма за здравословно или лечебно  хранене и гладуване се изготвя на пълнолетни лица.

* Консултация за изготвяне на програма за здравословно или лечебно  хранене и гладуване на непълнолетни лица се изготвя при участие (удостоверено съгласие и сътрудничество в „Декларация за информирано съгласие“ ) на техен правов настойник (родител, попечител).

* Принципите на здравословно хранене, които д-р Таня Грандева препоръчва при индивидуална консултация могат да имат: поддържащо здравето действие; подпомагащ изцелението на даден здравословен проблем, както и изцяло лечебен ефект. Стриктното спазване на инструкциите, които потребителят е получил при консултацията е лична отговорност и дело на клиента. Д-р Таня Грандева не носи отговорност при явили се неблагоприятни въздействия, вследствие липса на акуратност при изпълнение на предписаната програма.

* Дейността на д-р Таня Грандева и прилаганите от нея неконвенционални практики за благоприятно въздействие върху човешкото здраве нямат характер на спешна помощ. В случай на поява на оплаквания, които се явяват във време паралелно с направените (в съответствие с препоръките на д-р Грандева) промени в храненето, следва да се обърнете към съответната регионална спешна помощ или други специализирани лица в удобно за Вас болнично заведение.

* Условията за провеждане на консултация са описани в началото на всяка „Анкета“, която клиентът получава на адреса на заявената от него електронна поща до два работни дни след получено потвърждение за заплатената услуга.

* Д-р Таня Грандева не носи отговорност в случаите, когато клиентът заявил желание за консултация не посочи наличието на заболяване/-ния от какъвто и да е характер и налична медикаментозна и друга терапия (име и доза на лекарството/-вата). Това е информация, която е отбелязана в анкетата с конкретни въпроси и е необходима за прецизиране на  инструкциите за хранителен режим или лечебно гладуване. Промяната в начина на хранене  налага и специални инструкции по контрол и корекция на вида и дозите на медикаментите, съобразени със съответния предписан от д-р Таня Грандева хранителен режим.

* Д-р Таня Грандева не носи отговорност за възможни неблагоприятни въздействия върху индивидуалното здраве в случаите на предписана хранителна програма, състояща се от няколко свързани и логично следващи етапа, която изисква проследяване във времето и актуализиране на препоръките в хода на отделните му стъпки, ако клиентът прекъсне консултациите си преди приключване на цялостната програма и самоволно премине към обичайния си или друг, несъобразен с инструкциите на д-р Таня Грандева, режим на хранене.

Дейността на д-р Таня Грандева е регистрирана през март'2016 година в Комисията за Защита на Личните Данни.