Отвъд "Д-р"

Скоро ще Ви разкажа какво има  'Отвъд "Д-р" '.

А... вероятно от всичко в този сайт Вие вече сами откривате и по нещичко от мен, което е отвъд 'Доктор'.