ФОРМУЛАТА НА ЗДРАВЕТО

Храненето осигурява съществуването и качеството на живот на физическото тяло. В цялата ми настояща практика като лекар си служа с този фактор - средство за разболяване, за лечение, за поддържане на здраве. Но, храненето далеч не е всичко, от което зависят животът, здравето и радостта ни! Дори постигнали перфектност по здравословно хранене далеч не сте изчерпали цялостното съдържание за ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ. Също както здравото сърце не е достатъчно да сте здрав или чудесната реколта фасул не е единствения компонент на питателната гозба, която сервирате на трапезата си. Понякога пациенти, които консултирам, с изненада за тях получават от мен наместо очакваните препоръки само за "диета", множество други съвети в различни от храненето направления. 
В поредицата предходни публикации тук Ви представих основните принципи на здравословното хранене. Приложени в ежедневния Ви ритъм с лекота, осъзнатост и като нещо, което е повече от естествено и свойствено на човешката ни природа, тези принципи ще Ви освободят от вечното търсене на "правилното хранене" и ще Ви дарят с отнеманите досега за това време и енергия, които да оползотворите в други, по-интересни и благотворни направления. Ще Ви предоставят възможността да разполагате с ресурс за отдаденост на по-всеобхватната грижа за здраве, а именно на "Формулата на Здравето".

След поредицата от статии, в които се разкриха ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ, дойде ред на най-същественото, което определя съществуването и качеството на живота:

Формула на здравето или участниците в уравнението на живота

„В следващите редове отново с помощта на цифрите и няколко обикновени математически операции, ще се опитам простичко да поясня друго, също почти нерешимо уравнение. Звучи противоречиво, но мисля, че ще бъде много полезно за по-нататъшните ни занимания. Накратко казано, ще създам формула на здравето. Въпрeки това, което знаем за него и неговите съставни, то никога не би могло да бъде разбирано и възприемано по един и същи начин от всички. Освен това голяма част от събираемите във формулата, която ще ви представя се преплитат взаимно в тъй сложния заобикалящ ни свят. Затова ще преглътнем множеството появяващи се междувременно условности с единствената цел да изведем определени зависимости, водещи до логично налагащи се изводи.

Съгласете се, че ако трябва да бъдем честни, изобщо не се замисляме върху дефиницията за здраве. И за какво ни е такава? Когато се появят притеснения, значението на някакво определение остава последната ни грижа. Обикновено смятаме, че сме здрави, когато не изпитваме болка, дискомфорт или иначе казано нямаме изразена симптоматика, която забележимо да тревожи нас или личния ни лекар. В действителност, това изобщо не означава, че сме здрави. Целта да започна следващите изчисления не е превръщането на това четиво в подобие на учебник, а възможността по-ясно да поставим тежестта на различните фактори в крайния продукт здраве.

Кои са съставните на формулата, чието пресмятане и отличен резултат постоянно ни вълнува, но и на чието решаване обикновено не отдаваме много внимание? Хатха йога предлага 8 степени (събираеми), други учения притежават собствено виждане по въпроса обуславящо повече или по-малко участници, изграждащи съвършеното здраве. Без претенции да бъда изчерпателен ще съставя формулата като функция на няколко много важни:

Физическа активност (ФА);
Дишане (въздух) (Д);
Пиене (вода) (В);
Храна (Х);
Общуване с Природата (ОП);
Духовно Усъвършенстване (ДУ).
Ако просто ги пресметнем като сбор от събираеми, би изглеждало, че получаваме величината на здравето или ЗДРАВЕ = ФА + Д + В + Х + ОП + ДУ, но преди да пристъпим към решаване на задача, трябва да имаме на предвид още някои важни неща.

Всички изброени по-горе са променливи величини. В зависимост от нашите усилия, възможните им стойности се разпределят в интервала между 0 и 1, като по този начин определят и крайния резултат. Тук трябва да отбележа, че използвайки математическите похвати в изчисляване стойностите на различните променливи, то Вода, Въздух и Храна, биха могли дори да имат отрицателна стойност. Защо? Отговорът е съвсем прост. Ако не влагаме усилия в дишането или подбора на чиста вода, то резултатът ни би бил между 0,1 и 0,5. Ако си позволим да изпием химически замърсена вода или да дишаме такъв въздух, ние практически отравяме своя организъм. Съгласете се, че дори да сте достигнали перфектната стойност на ЗДРАВЕ, то с малко арсеник във водата, ще сведете резултата до 0. Ето защо вниманието към всичко, което постъпва в тялото ни е от първостепенно значение, за да не намаляваме така желания резултат. Начините да избегнем отравянето с храни, т.е. да не придаваме отрицателна стойност на параметъра „Храна“ ще разберем в следващите глави. С цел да опростим нещата, ще игнорираме възможността изброените променливи да бъдат с отрицателен знак, защото хората, които злоупотребяват системно с цигари, психотропни вещества, хипохондриците, гълтащи с удоволствие цели шепи лекарства, вероятно няма да се интересуват от нашите занимания с „Формулата на здравето“.

Съществуват разнообразни определения за здраве, които може да откриете. Различни духовни учения или институции са представили и обосновали собствени версии по този въпрос. Независимо коя от тях ще изберете за себе си, желаното пълно здраве изразено на математически език, винаги е една и съща величина. Съгласете се, че не може да бъдем повече или по-малко здрави. Всяко степенуване би означавало, че сме далеч от цялостното желано състояние на перфектно физико-психическо състояние равно на 1. Почти здрав би означавало например резултат от 0,98, което в края на краищата е признание за проявление на някакви проблеми. Ако ограничим резултата от формулата до единица, а от друга страна сме допуснали всички фактори също да достигат до размер от 1, тогава чрез събирането очевидно грешим в тази проста аритметика. И тук естествено възниква въпросът за тежестта на всеки компонент в общото уравнение на здравето, поради което за целта ще ни бъдат необходими коефициенти. Нека все пак първо кажем по няколко думи за всеки:

Физическата активност е основополагащ фактор на здраве. Това е още една неудобна истина, чието признаване срамежливо отбягваме. Сервилната наука поставя минимално необходими количества за физически дейности, които се равняват на едночасова разходка или 30 минути тичане. Съществуват ободряващи публикации, предназначени за най-мързеливите, които ни убеждават, че само с 15 до 25 минути на ден прекарани в по-активно състояние „спасяваме живота си“. Движението е най-характерното за всички животински видове. Относително статични са растенията и фунгите. „Движението е живот, застоят – смърт“ мъдро ни напътства лечителят Петър Димков…
Дишането, макар и да изглежда напълно автоматизиран процес, може да бъде подобрено значително, чрез определени практики. Колко и какви – може да откриете сами. Важното е да не забравяме, че въздухът ни „храни“ постоянно, всяка една минута. Без него бихме загинали твърде бързо, а качеството му и начинът, по който го приемаме се отразява на общото здраве;
Водата е част от нас? Не. По-скоро ние сме част от водата. Човешкият организъм се състои от 86% вода при новородените, намалявайки до 50% при възрастните хора. Животът на планетата е изтъкан от вода. Както преди милиарди години и днес той се ражда с нейна помощ. Значението на водата в живота на човека се определя от функциите ѝи от огромното място, което заема в общата маса на човешкото тяло.
Важността на храната ще разгледаме в това четиво.
Общуването с природата е всеобхватна практика поместваща в себе си всички останали, но за целите на уравнението я свеждаме до онова необходимо ежедневно докосване до Слънцето, въздуха, водата, земята, растенията и животинския свят, всички онези творения, без които животът ни би бил немислим. Моята рецепта за увеличаване на стойността на тази променлива се нарича Любов. Обичта към това, което ни заобикаля, необходимостта да го опознаем в детайли, да разберем неговата роля в общото, е единствената възможност да бъдем хора на планетата Земя, деца на мирозданието;
Духовното търсене е едничкото, което ни отличава от останалите живи твари по Земята. То придава смисъл на съществуването или поне балансира безсмислените ни материални стремления. Пътищата на духа са много и най-различни. Някои са стари, широки и добре утъпкани, други стръмни и изискващи сериозни усилия, трети съвсем къси и лъжовни. Както и в случая с храната може да попаднете на такива, които не водят до никъде. Не съм подготвен да дам духовен съвет, но ако се пазите от лекото и удобното, от това което се харесва на тялото, на небцето, на стомаха, то тогава възможността за грешен избор значително намалява.
Вече сте разбрали, че променливите се съдържат една в друга и избраният подход предполага да не се задълбочаваме във връзките помежду им. Да продължим напред като поставим условни теглови коефициенти пред всяка всеки от изброените компоненти. Целта тук е да подскажем каква е важността на всеки един в крайния резултат. Напомням, че не претендирам за точност при определянето на размера на коефициентите. Вероятно за някого духовното усъвършенстване би трябвало да носи относително тегло от 0,5, за други общуването с природата би било толкова важно. Аз си представям нещата така:

ЗДРАВЕ = 0,3ФА + 0,15Д + 0,1В + 0,1Х + О,15ОП + О,2 ДУ

Нека отново поразсъждаваме над новия вид на формулата на здравето. Прави силно впечатление, че не съществува доминиращ фактор на здравето. Дори да доведем някой от тях до съвършенство, изоставим ли работата по останалите, общият резултат намалява. Изводът, който се формира е, че е необходима непрекъсната концентрация върху всеки един, с цел поддържане на желания резултат. Това може да бъде постигнато единствено чрез преподреждане на приоритетите и възприемане на здравословни принципи на съществуване. Чисто механичното разпределение на усилията върху различните променливи (днес трябва да тичам час, да подишам 30 минути, да изпия два литра вода, да се разходя в парка, да почета Библията и да изгълтам три различни смутита) би обременило твърде много всеки, без да доведе до желания резултат.

Опитът показва, че не следваме подобен подход особено дълго и след провала му се отдаваме на разочарованието, което води до допълнителен спад в крайния резултат по отношение на интересуващата ни величина. Принципите на здравето изискват не подходящо разпределение на времето, а подмяна на приоритетите, на разбиранията за света, за самите нас и за сложната система, която ни свързва.

Вероятно Ви смущава коефициента поставен пред „Храна“. Тежестта ѝ в общото уравнение се равнява на едва 10%. Иначе казано, дори да доведете храненето си до съвършенство, ако сте изоставили работата по всички останали събираеми, крайният резултат ще бъде далеч от желаното. От друга страна, ако постиженията ви по отношение на останалите събираеми (другите фактори) са максимални, то едва ли ще има голямо значение как се храните, но ако трябва да бъдем честни, работата по тях изисква много повече енергия и време. В наши дни малцина са склонните да вложат много от тези безценни ресурси в собственото си здраве. Ето защо в тази книга ще решаваме задачата само на конкретните 10%, а формулата, която по-горе изведох, отново повтарям, без претенции за абсолютна точност, има за цел да бъда честен с Вас. И за да продължим с откровенията ще подчертая, че прилагането на здравословно хранене или различните форми на въздържане от храна, целящи детоксикация на организма, е най-лесната задача равняваща се по простота единствено на избора да пиете чиста вода. Всички останали променливи на ЗДРАВЕ изискват сериозна активност, свързана с отделяне на време и усилия, които както казах съвременният човек обикновено не е склонен да „загуби“.

Формулата е много полезна и в още едно отношение. Тя дава ясна представа за загубата на енергия и време за всички, посветили цялото си съществуване в желание да усъвършенстват единствено храненето. Уви, факт е, че в наши дни мнозина живеят в илюзията за върховната важност на постъпващото през устата. Десетте процента дават и ясна представа, до колко безсмислено е следването на определени „безценни“ съвети (три фурми на ден, грейпфрут преди ядене, лъжица зехтин сутрин и т.н.) Ако не разбирате какво точно искам да ви обясня, представете си каква част от дневното ви меню биха били трите фурми. Да приемем, че са идеални за здравето, т.е. не са третирани с химикали при отглеждане, събиране, дехидратация и съхранение (малко вероятен факт), те вероятно биха съставлявали 0,02 от общото количество приета храна. Ако умножим това число по коефициента стоящ пред индекса за храната ще се получи нищожното за здравето 0,002. Концентрирани в подобни усилия ще бъде напълно невъзможно да достигнем, както до идеалния коефициент на храната, така и до желаната единица на здравето. Иначе казано, следвайки модни диети, съвети за консумираме на точно определени нутриенти, осигуряване на „незаменими“ аминокиселини и витамини, просто бихте прахосвали време. Истинският резултат може да бъде постигнат единствено с възприемане на принципите на правилно хранене, след което самият процес вече няма да Ви занимава целодневно и ще можете да насочите усилия и в другите важни съставни на здравето и живота изобщо.

В края с известна самонадеяност се връщам на необходимостта от произведението, което сте разтворили. Лавиците в книжарниците, пълни с книги за храните и храненето Ви убеждават в първостепенното значение на храненето за здравето. Авторите им или не знаят или премълчават написаното по-горе…“

Откъс от книгата "Формулата на здравето или какво не се казва за храната".

Етикети: здравословен живот, природосъобразен здравословно хранене, природосъобразно хранене, традиции, традиционно хранене, модерно хранене, болести на съвремието, връзка хранене болести, здраве, формулата на здравето, вегетарианство, митове за храненето и хранат

Автор: д-р Таня Грандева, Валентин Грандев